Nárok na odpočet daně

<  Zpět na výpis

Nárok na odpočet daně máme při splnění několika podmínek. První podmínkou je, že zdanitelné plnění použijeme pro svoji ekonomickou činnost. Za druhé musíme nárok na odpočet daně prokázat daňovým dokladem, který má všechny náležitosti. Pokud plnění využijeme plně pro ekonomickou činnost s nárokem na odpočet nebo plnění osvobozené, máme nárok na odpočet v plné výši. V případech přijetí plnění částečně pro svoji ekonomickou činnost, máme nárok na odpočet daně v poměrné části. Pokud plnění využijeme pouze pro osobní potřebu, nemáme nárok na odpočet daně vůbec.

 

Nárok na odpočet daně lze uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňování období, ve kterém se uskutečnilo plnění nebo kdy byla přijata úplata. Nejpozději lze odpočet uplatnit během tříleté lhůty, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet vzniknul.

 

Pokud by firmě jeden měsíc vycházel nadměrný odpočet a další měsíce vysoké daňové povinnosti, je možné odpočet daně posunout do dalšího měsíce nebo čtvrtletí a tím snížit uplatňovaný nadměrný odpočet, ovšem pozor na koeficienty DPH.