Kontrolní hlášení a koho se týká

<  Zpět na výpis

Povinnost podat kontrolní hlášení se týká plátců daně z přidané hodnoty, pokud uskutečnili zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo přijali úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění. Druhou podmínkou podání kontrolního hlášení  je přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytnutí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění. Zvláštní režim investičního zlata se bude týkat jen velmi malé skupiny osob. 

Lhůty pro podání kontrolního hlášení jsou odlišné pro fyzické a právnické osoby. Právnické osoby podávají kontrolní hlášení vždy měsíčně, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Pokud termín připadá na sobotu, neděli či svátek, musíme hlášení podat nejpozději první následující pracovní den. Pozor na to, že pro kontrolní hlášení neplatí pětidenní lhůta bez pokut.

Fyzické osoby rozlišují, zda daňové přiznání k dani z přidané hodnoty podávají měsíčně nebo čtvrtletně a podle této skutečnosti podávají i kontrolní hlášení. V podstatě podají ve stejném termínu daňové přiznání k DPH i kontrolní hlášení.

Za skupinu podává kontrolní hlášení vždy zastupující člen a podává ho vždy měsíčně.  Za společnost (dříve nazývané sdružení) se lhůta řídí podle osoby určené pro vedení evidence společnosti.

Kontrolní hlášení si jednoduše stáhnete v bezsanonu.cz

Stačí se jen zaregistrovat a to můžete udělat tady https://firma.bezsanonu.cz/