DAŇOVÝ KALENDÁŘ V ČERVENCI 2020

<  Zpět na výpis

01.07.2020
daň z příjmů
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

10.07.2020
spotřební daň
splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15.07.2020
daň silniční
záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020

20.07.2020
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27.07.2020
daň z hazardních her
daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020

daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2020
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020

energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020

spotřební daň
splatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červen 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)

30.07.2020
energetické daně
Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

31.07.2020
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020