Uveďte do daňového přiznání všechny slevy a odpočty

<  Zpět na výpis

Nezapomeňte do daňového přiznání uvést všechny slevy a odpočty. A jaké jsou možnosti? Pojdme se podívat na slevy.

 

Děti

Vypočtená daň se snižuje o částku, která odpovídá počtu vyživovaných dětí - na první dítě je roční sleva 13 404 Kč (resp. 1 117 Kč za měsíc), na druhé 19 404 Kč (resp. 1 617 Kč za měsíc), na třetí a každé další 24 204 Kč (2 017 Kč měsíčně).

Pokud se dítě narodí, má nárok na slevu již za měsíc, ve kterém se narodilo. 

Daňový bonus můžeme uplatnit maximálně do výše 60 300 Kč ročně.

Bonus může uplatnit ten, kdo měl loni příjem alespoň ve výší šestinásobku minimální mzdy (v roce 2018 minimální mzda 12 200 Kč).

Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, daňové zvýhodnění je dvojnásobné.

 

Invalidita 1. a 2. stupně

Vypočtená daň se snižuje o částku 2 520 Kč pobírá-li osoba invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu. V případě splnění jen v některých měsících se jedná o částku 210 Kč za každý měsíc, v němž byly podmínky splněny.

 

Invalidita 3. stupně

Vypočtená daň se snižuje o částku 5 040 Kč za celý rok u osob, které pobírají invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu nebo je osoba plně invalidní, avšak její žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní. V případě splnění jen v některých měsících se jedná o částku 420 Kč za každý měsíc, v němž byly podmínky splněny.

 

Průkaz ZTP/P 

Vypočtená daň se snižuje o 16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P. V případě splnění jen v některých měsících se jedná o částku 1 345 Kč za každý měsíc, v němž byly podmínky splněny.

 

Školkovné

Pokud vaše dítě chodí do mateřské školy, můžete si ze základu daně odečíst částku 12 200 Kč.

 

Sleva na manželku či manžela

Mezi tyto roční slevy patří slevy na manželku či manžela

 

O odpočtech se více dozvíte v našem dalším článku.

 

Daňové přiznání snadno připravíte na naší daňové kalkulačce.